XTBG OpenIR
Current Search none
Filters ((Date Issued:2017))
Sort: Count  Initial letter of Author Name 
 1-20 of 1248
et al分et al 35 Zhou, Zhe-Kun分Zhou, Zhe-Kun 11 ...分... 10
Su, Tao分Su, Tao 9 Yu, Diqiu分Yu, Diqiu 9 Li, Jie分Li, Jie 8
Tan, Ken分Tan, Ken 8 Tan, Yun-Hong分Tan, Yun-Hong 8 Fan, Ze-Xin分Fan, Ze-Xin 7
Hughes, Alice C.分Hughes, Alice C. 7 Cao, Min分Cao, Min 6 Chen, Jin分Chen, Jin 6
Corlett, Richard T.分Corlett, Richard T. 6 Liu, Wenjie分Liu, Wenjie 6 Wang, Bo分Wang, Bo 6
reprint author分reprint author 6 Fu, Pei-Li分Fu, Pei-Li 5 Goodale, Eben分Goodale, Eben 5
Huang, Jian分Huang, Jian 5 Li, Qing-Jun分Li, Qing-Jun 5